หน้าแรก
รู้จัก TOD
สินค้าของเรา
GPS ติดตามจับขโมย
GPS ติดตามรถสินค้า
GPS ติดตามรถนักเรียน
GPS ติดตามรถเช่า

GPS ติดตามรถน้ำมัน
วิธีอัพเดทแผนที่
Download แผนที่
ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โซล่าเซล,กังหันลม ใช้ง่ายไม่แพง

แจกแบบบ้านฟรี รับสร้างบ้านทั่วไทย

ที่พัก/ร้านอาหาร/ที่เที่ยว ทั่วไทย

 
 
ระบบติดตาม รถบรรทุกวัตถุอันตราย

หลักการทำงานของ TOD GPS สำหรับรถวัตถุอันตราย

  1.  คนขับรถรูดใบขับขี่ก่อนขับรถ หากไม่รูดบัตรหรือใช้บัตรผิดประเภทจะมีเสียงร้องเตือนจนกว่าจะใช้บัตรที่ถูกประเภทรูด
2.  เครื่องGPSจะส่งข้อมูลคนขับรถและตำแหน่งพร้อมความเร็ว ไปยังserver ของ TOD โดยผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณมือถือ AIS
3.  ผู้ประกอบการสามารถดูตำแหน่งรถและรายงานต่างๆ ได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือสามารถดูตำแหน่งย้อนหลังได้ 6 เดือน
4.  ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังกรมขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

ข้อกำหนดจากกรมขนส่งทางบกสำหรับรถขนส่งวัตถุอันตราย

สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ลักษณะ 4) และรถลากจูง (ลักษณะ 9) ที่ใช้สาหรับลากรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตรายที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 นั้น กรมการขนส่งทางบกได้ กำหนดให้ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracking) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถโดยใช้ ใบอนุญาตขับรถชนิดแถบแม่เหล็ก และผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ส่วนรถบรรทุกวัตถุอันตรายและรถลากจูง ที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ยังมิได้ติดตั้งเครื่อง GPS ต้องทยอยติดตั้งเครื่อง GPS ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2556 สำหรับบางส่วนที่ได้ติดตั้งเครื่อง GPS ไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่มิได้เป็นแบบที่กรมการขนส่งทางบกรับรองต้องดำเนินการปรับ ปรุงอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดภายในสิ้นปี2557

ถาม-ตอบ ข้อกำหนดของกรมขนส่งทางบก กับ รถบรรทุกวัตถุอันตราย

1. กรมขนส่งทางบกบังคับให้รถประเภทใดบ้างที่ต้องติด GPS
ตอบ รถ 2 ลักษณะ คือ

 • รถบรรทุกลักษณะ 4 หรือรถที่ใช้ในการบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย เช่น รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี วัตถุไวไฟ เป็นต้น
 • รถบรรทุกลักษณะ 9 คือ รถที่คนทั่วไปเรียกว่า “รถหัวลาก” ซึ่งใช้สำหรับลากจูง กึ่งพ่วง เพื่อขนส่งวัตถุอันตราย

2. กรมขนส่งทางบกมีหลักเกณ์ในการบังคับใช้ให้รถบรรทุกวัตถุอันตราย อย่างไรบ้าง(ตามประกาศเดิม)
ตอบ

 • กรณีรถบรรทุก จดทะเบียนใหม่ ให้เริ่มบังคับใช้จะต้องติดตั้ง GPS ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
 • รถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้า วันที่ 1 มกราคม 56 และยังไม่ได้ติดตั้ง GPS จะต้องทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม 57
 • ส่วนรถที่ได้ติดตั้งเครื่อง GPS ไว้แล้วแต่ยังไม่มีเครื่องรูดบัตรต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกต้องตามประกาศ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 57

3. กรมขนส่งทางบกจะตรวจสอบรายงานอะไรบ้าง
ตอบ

 1. รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด
 2. รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง)
 3. รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลารวมกันเกินกว่า 8 ชั่วโมงใน ทุกๆ 24 ชั่วโมง)
 4. รายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่
 5. รายงานการขับรถโดยใช้ใบอนุญาตผิดประเภท
 6. รายงานการขับรถโดยไม่ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
 7. รายงานการปลดหรือการถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

4. รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

ตอบ รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด จะออกเมื่อมีการขับรถเกินกว่าความเร็วที่กำหนดต่อเนื่องเกิน 2 นาที โดยรถแต่ละลักษณะมีข้อกำหนดด้านความเร็วต่างกันดังนี้

 • รถบรรทุกลักษณะ 4 (รถบรรทุกวัตถุอันตราย) รายงานความเร็วต่อเนื่องที่เกินกว่า 80 กม./ชม.
 • รถบรรทุกลักษณะ 9 (รถลากจูง) ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ให้รายงานความเร็วต่อเนื่องที่เกินกว่า 60 กม. /ชม.

5. รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง) มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

ตอบ รายงานจะออกเมื่อมีการขับรถต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสี่ชั่วโมง โดยไม่มีการหยุดพักติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 30 นาที ตัวอย่างเช่น

 • รถวิ่งงานมาแล้ว 3 ชั่วโมง 30 นาที แล้วมีการจอดรถพัก 30 นาที ก่อนจะขับต่อ อีก 2 ชั่วโมง อย่างนี้ไม่ผิด แต่ถ้ามีการวิ่งต่อไปเพิ่มเกินไปอีก15นาทีจะผิดทันที
 • รถคันหนึ่งวิ่งงานมาแล้ว 3 ชั่วโมง 30 นาที แล้วมีการจอดรถพัก 30 นาที ก่อนจะขับต่อ อีก 2 ชั่วโมง อย่างนี้ไม่ผิด เนื่องจากมีการพักไปแล้ว 30 นาที เท่ากับเป็นการเริ่มนับเวลาใหม่

6. รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลารวมกันเกินกว่า 8 ชั่วโมงใน ทุกๆ 24 ชั่วโมง) มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

ตอบ รายงานจะออก เมื่อมีการขับรถรวมกันในรอบ 24 ชั่วโมง เกินกว่า 8 ชั่วโมง เช่น

 • รถคันหนึ่งวิ่งงานมาแล้ว 3 ชั่วโมง หยุดพักไป 3 ชั่วโมง ก่อนจะขับต่ออีก 4 ชั่วโมง รวมเวลาแล้ว เป็น 7 ชั่วโมงในรอบ 24 ชั่วโมง อย่างนี้ไม่ผิดเงื่อนไข
 • รถคันหนึ่งวิ่งงานมาแล้ว 2 ชั่วโมง หยุดพักไป 3 ชั่วโมง และขับต่ออีก 4 ชั่วโมง หยุดพัก 2 ชั่วโมง ก่อนจะขับต่ออีก 3 ชั่วโมง รวมเวลาชับรถแล้วเป็น 9 ชั่วโมง อย่างนี้ถือว่าผิดเงื่อนไข รายงานจะแสดงและส่งถึงกรมขนส่ง

7. รายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่ มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

ตอบ เวลาที่เครื่องยนต์มีการทำงานหรือรถเคลื่อนที่โดยที่ไม่ได้รูดบัตรแสดงตัวผู้ขับขี่

7.1 ถ้าในกรณีที่รายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่มีรายงานออกมา แต่ระยะเวลาในการกระทำผิดน้อย เนื่องจากเป็นการขยับรถภายในโรงงาน จะถือว่ามีความผิดหรือไม

ตอบ โดยปกติแล้วทางกรมขนส่งจะตรวจสอบรายงาน เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตรวจสอบรายงานของกรมขนส่ง ว่าจะให้ความสำคัญกับระยะเวลากระทำผิดที่น้อยกว่า 10 นาทีหรือไม่

8. รายงานการขับรถโดยใช้ใบอนุญาตผิดประเภท มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

ตอบ กรมขนส่งทางบก บังคับให้ใช้ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 เท่านั้นในการแสดงตัว ถ้ามีการใช้ใบอนุญาตขับรถที่ไม่ใช่ชนิดที่ 4 ในการรูดแสดงตัว และเครื่องยนต์มีการทำงานหรือ เคลื่อนที่ รายงานจะออกทันที

9. รายงานการขับรถโดยไม่ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ การปลดหรือการถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

ตอบ รายงานนี้จะออกเมื่อเครื่อง GPS มีการถูกถอดสาย power ออก และตำแหน่งของรถมีการเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่ข้อมูลจะหาย กับตำแหน่งที่เครื่องกลับมาส่งข้อมูลเป็นตำแหน่งละที่กัน

9.1 ถ้าในกรณีที่รถมีการจอดซ่อมหรือกรณีที่ เครื่อง GPS มีปัญหารับสัญญาณดาวเทียมไมได้ ทำให้ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ หรือไม่สามารถรับสัญญาณ GSM ได้ แล้วมีรายงานการกระทำผิดออกมา จะทำอย่างไร

ตอบ ให้ทางผู้ประกอบการรถแจ้งทางบริษัทผู้ให้บริการGPS ทันที

  TOD GPS Tracking 
สนใจติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์ ในเขตพื้นที่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง พังงา ภูเก็ต สงขลา กระบี่ และจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ โดยช่างผู้ชำนาญการ ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทโดยตรง GPS ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย มีประกันและบริการหลังการขาย สามารถตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์ที่ติดตั้ง GPS ได้ตลอดเวลาแบบวินาทีต่อวินาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-5912281

ดูข้อมูลอัพเดทในแวดวงศ์เครือข่ายกิจกรรมของเราได้โดย คลิ๊กที่นี่

     

 ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่เลือก TOD GPS Tracking  เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามรถของท่าน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

บริษัท โทเทิลดิจิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
103/71-72 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 082-218-6848, 080-634-5883, 038-467146-7
แฟกซ์. 038-467483
เว็บไซต์ : www.tod.co.th

บริษัท โทเทิลดิจิตอล จำกัด เขตภาคใต้
ตัวแทนติดตั้งอย่างเป็นทางการในเขตภาคใต้
134/169 ม. 1 ถ. วิภาวดี ต. บางกุ้ง อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. 089-5912281

อีเมล์ : saksan_k25@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.gpstod.9nha.com
Copyright 2012 ,9nha.com. All rights reserved.
Any comments : sukpech@hotmail.com